גבאי הקופה הקדושה

לעמלי תורה בארץ הקודש

הרב חיים יעקב קליין

ראש ישיבת "אוהבי תורתך" ירושלים

רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א

מנהל רוחני ישיבת "אורחות תורה"
מקורבו ונאמנו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א

הרב משה ברזילי

מראשי ישיבת "משכן שמעון" בני-ברק